* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .co, .org, .biz, .info, .blog, .me, .live, .online, .shop, .store, .tech, .tv, .us, .website, .xyz